0948 637 037

SSD Glowy 120G

390.000

Ổ cứng thể rắn SSD Glowy 120G
– Dung lượng 120g vỏ nhôm